‫גיוון - חינוך - שייכות

קבוצות דיון ישראליות וגרמניות בדיאלוג‬

‫גיוון, חינוך ושייכות הנם מושגים המשחקים תפקיד חשוב בחברות של ימינו. הגדרת משמעותם של מושגים אלו ובחינת כלי התמודדות אפשריים עמם, נמצאות במוקד משימותיהם של מוסדות החינוך השונים. ביוני 2011 הזמין הקמפוס האקדמי אחווה אנשי מקצוע מתחום הפדגוגיה מגרמניה ומישראל להתכנס על מנת לפתח יחדיו גישות ותכניות לימוד חדשות להשכלה ולהכשרה פדגוגית.‬

‫למשתתפי הפרויקט נפתח כאן נתיב חדש. בסתיו 2010 התקיים בברלין כנס העוסק בסוגיות של הוראת ההיסטוריה בחברת מהגרים, שבמהלכו נוצרו קשרים ראשוניים בין מערכות החינוך הישראליות והגרמניות. בעקבות אירוע זה התארגן כנס שני בישראל, בו לקחו חלק משתתפים שהכירו כבר בכנס הראשון, כמו גם משתתפים חדשים. מטרת הכנס הייתה ללבן סוגיות בתחומי החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. משתתפי הפרויקט מגיעים ממוסדות מסוגים שונים כגון: בתי ספר, ארגוני זכרון, מוזיאונים, עמותות ותרבות הפנאי. באופן זה הם מהווים חלק מתהליכי חינוך כוללים המתרחשים, הן בין כתלי כיתות בית הספר והן מחוצה להן.‬

‫שיתוף הדדי של ניסיון מעשי מתחום החינוך הבלתי פורמלי תורם להפריה בשני הצדדים ושתי המדינות יוצאות ממנו נשכרות. סוגיה חשובה שהועלתה בכנס בנוגע להתמודדות עם גיוון במלאכת החינוך היתה, כיצד ניתן להעביר מסר של גיוון בשתי החברות, אשר מבחינה דמוגרפית הינן רב-תרבותיות, אולם אינן נחשבות ואינן מוגדרות ככאלה בעיני חלקים מהאוכלוסייה? העברת מסר כזה דורשת פיתוח תפיסות חדשות ויישומן בפרויקטים משותפים. השראה לרעיונות חדשים קיבלו המשתתפים במהלך העבודה המשותפת בקבוצות, בדיונים סביב השולחן אשר התקיימו בפנלים ובהרצאות שהעבירו אנשי מקצוע ממערכת החינוך הישראלית. חלק מהעבודה כלל גם מבט על היישום בשטח, במסגרתו יצאו סיורים לכפרים ולעיירות הבדואים ונערכו ביקורים במרכז הערבי-יהודי ביפו ובמרכז לעולי אתיופיה ברמלה. סיורים אלה סיפקו, באמצעות דוגמאות ייחודיות, המחשה של האפשרויות והקונפליקטים עמם מתמודדת מערכת החינוך הישראלי. מכלול הרשמים מסיור זה ומן הסיורים שהתקיימו במהלך הכנס בברלין, מאפשרים לגבש הקשר קונקרטי של נסיון, אשר ישמש וייושם לפיתוח תפיסות הכשרה ותכניות לימוד חדשות.‬

הקמפוס האקדמי 'אחווה' ופרויקט 'גיוון-חינוך-שייכות' הפגישו במכללה ביוני 2011 עשרים אנשי מקצוע מתחומי חינוך שונים מכל אחת משתי המדינות, גרמניה ומישראל. מטרת הכנס והסיורים המשותפים היתה הידוק שיתופי פעולה בין שתי המדינות, תוך שימת דגש מיוחד על תחומי החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. שיתוף הפעולה בתחום החל כבר באוקטובר 2010 בכנס 'הגירה-היסטוריה-שייכות: דיאלוג בין נשות ואנשי מפתח מגרמניה ומישראל', אשר התרחש בברלין. כנס זה הוליד מספר פרויקטים משותפים מעשיים, המאורגנים על ידי מוסדות שהשתתפו בו.‬