פסטיבל ימי ספרות ישראלית-גרמנית "מיקרוקוסמוס משפחה"

מתוך הסיפורת ומתוך החיים עצמם מצטיירת המציאות החברתית העכשווית בגרמניה ובישראל ככזו המתרכזת ביחסים הקרובים ובמיקרוקוסמוס המשפחתי על כל ביטוייו. האם מבטאת התכנסות זו תגובת נגד למשברים החברתיים, הכלכליים ו/או הפוליטיים? סופרות וסופרים, שניים מישראל ושניים מגרמניה, נפגשים בברלין לחמישה ערבים במהלך פסטיבל ימי הספרות הישראלית-גרמנית, 2012, בהם ידונו בנושאים שונים, יקראו מיצרותיהם ויספרו מחייהם. הדיונים במפגשים הללו מסתעפים לכיוונים נוספים, בהם לספרות בהקשר נרחב כמו גם לאופיו הייחודי של המוסד הספרותי בכל אחת מן הארצות. הפסטיבל השנה מתמקד בנושאים הקשורים לביחד, ללחוד ולבדידות, למשפחה כמקום אליו חוזרים או כמושא דמיוני. הדיונים סביב הנושאים הללו התקיימו בהשתתפות הקהל ובמסגרתם עודדו את המשתתפים לחזור אף הם לתמונות משפחתיות מעברם ולחשוב על מערכות היחסים בחייהם. בסופו של יום נותר הרצון להמשיך לתהות על מהותם של מרקמים, תרתי משמע, הקיימים בחיבורים אנושיים בהקשרם החברתי והספרותי ועל המשותף והשונה מהבחינות הללו בשתי המדינות.

פסטיבל ימי הספרות הישראלית-גרמנית המתקיים בין ה-25 ל-29 באפריל, 2012, הינו פרויקט של קרן היינריך בל, ברלין ומכון גטה, בשיתוף פעולה עם התיאטרון הגרמני, בית הספרות, ברלין ותיאטרון מקסים גורקי. בתכנית השתתפו עשרה סופרות וסופרים מגרמניה ומישראל. במהלך חמישה ערבים יקראו מיצירותיהם בסה"כ עשרה סופרים וסופרות משתי הארצות. התכנית תושלם בערב הקרנה של סרטים ובדיון בנושא הפסטיבל. ימי הספרות הישראלית-גרמנית מתקיימים מאז 2005 בתל אביב ובברלין לחילופין.