תחום פעילות 1: פוליטיקה וחברה

חינוך ליזמות בשכונות מצוקה

לצורת חשיבה יזמית יש כיום ביקוש יותר מאי-פעם, וגם מחוץ לתחומי עיסוק כלכליים נעשה בה שימוש. ואולם הצורך הזה בקושי זכה עד כה לתשומת לב במערכת החינוך, ולכן ההכשרה לחשיבה ולעשייה יזמית אינה חלק מתוכנית הלימודים בבתי הספר. שני מוסדות חינוך בגרמניה ובישראל מפתחים יחדיו מודל המבקש למלא את החלל הזה. בתי ספר, מורות ומורים וכן תלמידות ותלמידים יקבלו כלים שיאפשרו להם לפתח כישורים סוציאליים, אקולוגיים, דיגיטליים וכלכליים וכן גישת חשיבה יזמית.

המודל ישלב בין הניסיון של שני הארגונים ועתיד לשמש בעיקר בתחום ההשתלמויות וההכשרות למורות ולמורים. המטרה היא לפתח תנאי מסגרת בני-קיימא על מנת ליצור הזדמנויות טובות יותר לניידות חברתית ולהשתתפות חברתית, במיוחד עבור תלמידות ותלמידים מאוכלוסיות מוחלשות.

משתתפות ומשתתפי הפרויקט
14 מומחות ומומחים בתחום החינוך ומורות ומורים

תכני הפרויקט
חשיבה יזמית אינה מרכיב מקובל בהכשרת מורות ומורים. המודל שפותח מבקש לאפשר למורות ולמורים לפתח גישה יזמית, להנחיל אותה לתלמידות ולתלמידים שלהם וכמו כן להתמודד עם אתגרים בתוך בית הספר באופן יזמי.

שיטות העבודה בפרויקט
בשתי סדנאות מונחות, ובסיוע מחקרי פיילוט בשני בתי ספר, ידונו הארגונים ובתי הספר המשתתפים בתוכניות קיימות וההתנסויות שלהם במסגרתן. בהתבסס על כך יפותח מודל חדש המביא בחשבון את השיטות המוצלחות ביותר ומשלב אותן יחדיו.

מטרות הפרויקט
Entrepreneurship Education ("חינוך ליזמות") מבקש לתמוך בעיצובם של תלמידות ותלמידים לכדי אזרחיות ואזרחים ביקורתיות וביקורתיים, הלוקחים אחריות אישית וכשירים לקחת חלק בעולם (העבודה) הדיגיטלי הגלובלי. הנחלת הכישורים הדרושים לשם כך אמורה לקדם השתתפות חברתית ועל ידי כך גם לחזק את המבנים הדמוקרטיים בשתי הארצות. במסגרת זו מורות ומורים ישמשו כמלוות וכמלווים חינוכיים ויקבלו עידוד להיכנס לדיאלוג אינטראקטיבי עם התלמידות והתלמידים שלהם במקום ״רק״ להנחיל ידע. הפרויקט אף מעודד מנהלות ומנהלי בתי ספר לחשוב חשיבה יזמית, ובהתבסס על כך להוסיף ולפתח את בתי הספר שלהם ולשפר את ההזדמנויות המקצועיות של התלמידות והתלמידים שלהם. הפרויקט הגרמני-ישראלי המשותף ייצור רשת בילטרלית של מומחות ומומחים ויחזק את חילופי הידע הבינלאומיים.
יעדי האו"ם לפיתוח בר-קיימא (SDGs)
יעדי האו
Quality Education
Decent Work and Economic Growth
Peace and Justice Strong Institutions
Partnerships to achieve the Goal
שיתוף פעולה
מפרש – חממה ליזמות חינוכית
NFTE – רשת להנחלת יזמות בגרמניה ע״ר