‏‫Dok-Station - מעבר לאתמול ולמחר‬

אופן ההתבוננות בעולם מושפע תמיד מחוויות אישיות ומהקשרים ממשיים. מה שחשוב בכל מקרה הוא מה שנוגע לפרספקטיבה של המצלמה ושל האנשים שמאחוריה. שני המוסדות הידועים, dffb הברלינאי והפקולטה ע"ש יולנדה ודוד כץ באוניברסיטת תל אביב, מכוננים לשם כך תכנית חילופין שתיפתח עם הפרויקט Dok-Station. מדובר ראשית כל בגיבוש ארגוני ומבני של פלטפורמה בסיסית שתאפשר עבודה בינלאומית על פרויקטים בקולנוע. הקונספט לא יוותר ברמה התאורטית בלבד, אלא יכלול מימוש של פרויקטים קונקרטיים, משלבי הצילום ועד לפוסט-פרודקשן.
 
הרעיון המרכזי של הפרוייקט הוא להעמיד לרשות הסטודנטים מערכת חילופין יצירתיים, אפשרות לעבודה אמנותית בצוותא תוך שימוש בשפה קולנועית משותפת. Dok-Station ישמש כגשר בין שני בתי הספר לקולנוע ובכך גם בין המציאות החברתית ואופן תפיסתה בשתי המדינות. שיתוף הפעולה יחל עם פרויקט הפיילוט 'מעבר לאתמול ולמחר' של דונדו קיליק, סטודנטית ב-dffb. הפקה זו של סרט דוקומנטרי בן 90 דקות נעשית בשיתוף עם סטודנטים ישראלים. הסרט מציג חמישה פורטרטים של צעירים ששרדו את הרצח שהתבצע באוגוסט 2009 במועדון הבר-נוער לצעירות וצעירים להטבי"ם בתל אביב.
 
האקדמיה הגרמנית לקולנוע ולטלוויזיה (dffb) והפקולטה לאומנויות ע"ש יולנדה ודוד כ"ץ באוניברסיטת תל אביב מפתחים בין ספטמבר 2011 וינואר 2012 את התשתית לפרויקט חילופין Dok-Station. הפרויקט יאפשר שיתוף פעולה בין תלמידי שני המוסדות. ההפקה הראשונה במסגרת הפרויקט תהיה הסרט הדוקומנטרי 'מעבר לאתמול ולמחר'.