כלות וחתני הפרס לשנת 2020
כלות וחתני הפרס לשנת 2020

כלות וחתני פרס שמעון פרס לשנת 2020 הוכרזו ב-8 בספטמבר 2020. 

תוכלו לצפות בטקס הווירטואלי בעמוד הפייסבוק שלנו או כאן באתר

 Inclusion in German and Israeli Societies – challenges in social and youth work

המרכז לחינוך בְּרֶדבֶּק (גרמניה), מכללת ספיר בשדרותת, מחלקה למנהל ומדיניות ציבורית (ישראל), אוניברסיטת בְּרֵמֶן, מכון ללימודי דת וחינוך (גרמניה)

תוכנית החילופים, המתקיימת מדי שנה מאז שנת 2014, מאחדת לימודים אקדמיים עם התנסות מעשית. התוכנית מבקשת להביא לידי דיון משותף בשאלה, מה עושה הכללה והדרה לגורמים יסודיים ונוכחים-תמיד בחברה. המשתתפות והמשתתפים עוסקים עיסוק אינטנסיבי בנושאים שונים בנוגע להכללה, מכינים פרזנטציות ומבקרים בפרויקטים מקומיים לקידום הכללה. בכל שנה מתמקדת התוכנית בנושאים אחרים. בין השאר עסקה התוכנית עד כה בדיאלוג בין דתות שונות, חוויות של פליטוּת, גזענות, חינוך, תרבות זיכרון, חוויות הדרה בהקשר הקווירי והכלה של אנשים עם נכויות.

התוכנית היא הזדמנות נדירה לבחון שאלות של הדרה והכללה מנקודת מבט בין-תרבותית ולפתח רגישות גדולה יותר לנושאים הללו על רקע נקודות המבט השונות.

״בשביל שמעון פרס חינוך וקידום שלום היו חשובים ביותר. אפשר להשיג זאת אם מעמתים צעירות וצעירים עם אופני חשיבה שונים, וכך הם מבינים, שהבדלים לא מוכרחים להיות בעיה, אלא יש בהם גם רווח״
הנהלת הפרויקט ״הכלה״

מידע נוסף על הכלה בחברה הגרמנית והישראלית – אתגרים בעבודה סוציאלית עם בני ובנות נוער

 

 Environmental Educational Partnership between Israel and Germany

החברה להגנת הטבע בישראל (SPNI) (ישראל), האגודה להגנת הסביבה בגרמניה ע״ר (NABU) (גרמניה), נוער להגנת הסביבה בגרמניה ע״ר (NAJU) (גרמניה)

הארגונים הגדולים ביותר להגנת הסביבה בישראל ובגרמניה התאגדו בשותפות לקידום חילופי מדע מקצועיים, להגשמת פרויקטים משותפים של שמירה על הסביבה ולשיתוף הניסיון שלהם בתחום החינוך הסביבתי. במסגרת תוכניות חילופי נוער וחילופי משלחות של נשות ואנשי מקצוע בישראל ובגרמניה ביקרו המשתתפות והמשתתפים בפרויקטים בשתי הארצות והתוודעו לגישות חדשות להרחבת פרויקטים של שמירה על הסביבה ולשיפור החינוך הסביבתי.

התוכנית הזאת היא הראשונה מסוגה המבססת יחסים רשמיים בין הארגונים הלא ממשלתיים המובילים בישראל ובגרמניה להגנת הסביבה, ומאפשרת עבודה משותפת על פרויקטים בילטרליים להגנת הסביבה.
  

״שמעון פרס האמין כל חייו, שצעירות וצעירים יכולים ליצור מציאות משותפת חדשה. הוא הבין שהטבע הוא משהו שכולנו חולקים, והיה רוצה לצייד צעירות וצעירים בכלי עבודה ליצירת עולם המסוגל למנוע את שינוי האקלים.״
הנהלת הפרויקט ״סביבה״

מידע נוסף על שיתוף פעולה בין ישראל לגרמניה בתחום החינוך הסביבתי