כאן ניתן להוריד את הדו"ח השנתי האקטואלי שלנו.

דו״ח שנתי 2018.
דו״ח שנתי 2017.