כאן ניתן להוריד את הדו"ח השנתי האקטואלי שלנו.

דו״ח שנתי 2021.
דו״ח שנתי 2020.
דו״ח שנתי 2019.
דו״ח שנתי 2018
.
דו״ח שנתי 2017.