Pluralistic* Queer History*
(היסטוריה קווירית פלורליסטית, 2023)
במסגרת תוכנית הרשת G17 למען פלורליזם, שנערכה בשיתוף פעולה הדוק עם ה-Matchmakers הנבחרים שלנו, ה"שדכנית" דקלה לוינגר הפגישה את פרויקט ההיסטוריה הקווירית מחיפה עם Spinnboden, הארכיון והספרייה הלסבית בברלין.

פלורליזם בהקשר של היסטוריה קווירית מתבטא בין היתר בתיעוד ושימור חוויות וסיפורים של מגוון רחב של אינדיבידואלים וקהילות מודרות. המסע הלימודי באוגוסט-ספטמבר 2023 כלל אירוע פומבי במרכז תרבות ערבי-יהודי בחיפה שמשך אליו עשרות משתתפים, ביקורים בפרויקטים ובארכיונים פמיניסטיים וקוויריים ברחבי ישראל, ומגוון דיונים משותפים.

שיתוף הפעולה אִפשר העשרה ולמידה הדדית, והצדדים הביעו עניין רב בהמשכו.