קריטריונים למימון
קריטריונים למימון
בקשת המימון חייבת למלא אחר הקריטריונים (קריטריונים למימון פרויקט / קריטריונים מעבדת העתיד) וגם להתאים נושאית לאחד מתחומי הפעילות שלנו:

I. פוליטיקה וחברה

במסגרת תחום הפעילות פוליטיקה וחברה, אנו מקדמים פרויקטים גרמנים-ישראלים, אשר מטפלים בצותא באפשרויות לעיצובם של מבנים דמוקרטים ומציעים פתרונות לאתגרים פוליטיים וחברתיים עכשוויים. נשמח בעיקר לתמוך בפרויקטים העוסקים בהיבטים מסוימים של הנושאים הבאים:
 • אתגרים עכשויים לדמוקרטיות ולמבנים דמוקרטיים
 • מגמות דמוגרפיות
 • תפקידה של הדת(ות) בחברות שלנו
 • הגירה, מדיניות קליטת פליטים ומהגרים
 • הגנה על זכויות אדם
 • התמודדות עם פחדים, דעות קדומות וחוסר ודאויות

II. חדשנות וטכנולוגיה

בתחום הפעילות חדשנות וטכנולוגיה אנו מקדמים פרויקטים גרמנים-ישראלים, שמתמקדים בפיתוח משותף של שיטות ופתרונות ישומיים ואשר תורמים לחשיבה ולאופן פעולה ברי קיימא.  נשמח במיוחד לתמוך בפרויקטים העוסקים בהיבטים מסוימים של הנושאים הבאים:
 • חברה דיגיטלית
 • כלכלה דיגיטלית
 • תעשיות 4.0
 • ערים חכמות
 • אחריות סביבתית/קיימות ויישום יעדי הקיימות של האו"ם (Sustainable Development Goals)
 • ניהול משאבי טבע (אנרגיה, מים)
 • הגנה על המגוון הטבעי

III. תרבויות ותקשורת

בתחום הפעילות תרבויות ותקשורת אנו מקדמים פרויקטים גרמנים-ישראלים, הפועלים לחיזוק הפלורליזם החברתי ולתרבות תקשורת שקופה ואנושית. נשמח במיוחד לתמוך בפרויקטים העוסקים בהיבטים מסוימים של הנושאים הבאים:
 • תרבויות אינטרנט, רשתות חברתיות ומגמות במדיה
 • אתגרים בתקשורת הדיגיטלית עבור תרבויות פוליטיות
 • social bots ודעת קהל
 • גיוון חברתי
 • השתתפות באמצעות חינוך
 • שוויון הזדמנויות בין המינים