קריטריונים למימון
קריטריונים למימון
על מנת להיות מועמד למימון, הפרויקט צריך למלא שני תנאים: הוא צריך להתאים לקריטריונים שלנו למימון (קריטריונים למימון פרויקט / קריטריונים מעבדת העתיד) וגם התאים מבחינה נושאית לאחד משלושת תחומי הפעילות שלנו:

I. פוליטיקה וחברה

שתי הדמוקרטיות גרמניה וישראל עומדות כיום בפני אתגרים גלובליים שונים, אך גם משותפים.

 

במסגרת תחום הפעילות פוליטיקה וחברה, אנחנו מקדמות וממנות פרויקטים גרמניים-ישראליים המפתחים יחדיו אפשרויות לעיצוב ופתרונות לאתגרים פוליטיים וחברתיים אקטואליים. נשמח במיוחד לפרויקטים אשר מחזקים יוזמות של החברה האזרחית, תורמים תרומה אקטיבית ללכידות חברתית ועוסקים בהיבטים שונים של הנושאים שלהלן:

 • אתגרים לדמוקרטיות ולמבנים דמוקרטיים
 • התפתחויות דמוגרפיות
 • תפקיד הדת/ות בחברות שלנו
 • מדיניות כלפי פליטים, הגירה וקליטה
 • זכויות אדם

II. חדשנות וטכנולוגיה

בעידן של אתגרים גלובליים כגון תמורות אקלים, גידול אוכלוסין והידלדלות משאבים, אנחנו תלויים/ות בחדשנות ובטכנולוגיות חדשות. בתחום זה יכולים/ות נשות ואנשי מקצוע מישראל ומגרמניה שחושבים/ות מחוץ לקופסה, לתרום תרומה משמעותית.

 

בתחום הפעילות חדשנות וטכנולוגיה אנחנו מקדמות פרויקטים גרמניים-ישראליים, המפתחים ביחד רעיונות ותהליכי יישום שתורמים לחשיבה ולעשייה בנות-קיימא. נשמח במיוחד לפרויקטים אשר עוסקים בהיבטים שונים של הנושאים שלהלן:

 • קיימוּת ויישום יעדי האו״ם לקיימוּת
 • תמורות אקלים
 • שמירה על הסביבה וחינוך סביבתי
 • פיתוח אורבני וחקלאי
 • ניידוּת
 • דיור בן-השגה

III. תרבויות ותקשורת

התדמית ההדדית של גרמניה וישראל, סוגי התקשורת וצורות הביטוי התרבותי בשתי הארצות השתנו בקצב מסחרר בשנים האחרונות. האפשרויות הטכנולוגיות החדשות מכילות פוטנציאל לפתיחות חברתית, אך בה בעת טמונה בהן גם סכנה להדרה מכוונת ולמניפולציה. באמצעות תוכניות חילופים סביב הדומה והשונה יכולים פרויקטים של שיתוף פעולה גרמני-ישראלי לתרום תרומה חשובה לדיון על מבנים של השתייכות קבוצתית וייחוסים של זהויות.

 

בתחום הפעילות תרבויות ותקשורת אנחנו מקדמות וממנות פרויקטים גרמניים-ישראליים אשר פועלים למען חיזוק חברות פלורליסטיות ולמען תרבות תקשורת שקופה ואנושית. נשמח במיוחד לפרויקטים אשר עוסקים בהיבטים שונים של הנושאים שלהלן:

 • תרבויות אינטרנט, רשתות חברתיות ומגמות במדיה
 • פתיחות ורב-גוניות של החברה
 • צדק חברתי
 • צדק מגדרי
 • הכלה