קריטריונים למימון
קריטריונים למימון
על מנת להיות מועמד למימון, הפרויקט צריך למלא שני תנאים: הוא צריך להתאים לקריטריונים שלנו למימון (קריטריונים למימון פרויקט / קריטריונים מעבדת העתיד) וגם להתייחס מבחינה נושאית לפחות לאחד מיעדי האו״ם לקיימוּת:
No Poverty
1. מיגור העוני
לשים קץ לעוני בכל צורותיו בכל מקום.
Zero Hunger
2. אפס רעב
לשים קץ לרעב, להשיג ביטחון תזונתי ותזונה משופרת ולקדם חקלאות בת-קיימה.
Good Health and Well-Being
3. בריאות טובה
להבטיח חיים בריאים ולקדם את רווחת בני כל הגילים. 
Quality Education
4. חינוך איכותי
להבטיח חינוך איכותי, כולל ושוויוני, ולקדם הזדמנויות למידה-לאורך-החיים לכולם.
Gender Equality
5. שיוויון מגדרי
השגת שוויון מיגדרי והעצמת כל הנשים והנערות.
Clean Water and Sanitation
6. מים נקיים

הבטחת זמינות וניהול ברי-קיימה של מים ותברואה. 

Affordable and Clean Energy
7. אנרגיה נקייה ברת השגה
הבטחת גישה לאנרגיה זמינה, אמינה, מודרנית ובת-קיימה לכול.
Decent Work and Economic Growth
8. הוגנות תעסוקתית וצמיחה כלכלית
קידום של צמיחה כלכלית מתמשכת, מקיפה ובת-קיימה לכול.
Industry, Innovation and Infrastructure
9. תעשייה, חדשנות ותשתיות
בניית תשתיות חסינות, קידום תיעוש מכליל ובר-קיימה, וטיפוח חדשנות.
Reduced Inequality
10. צמצום אי השיוויון

צמצום אי-השוויון בתוך המדינות וביניהן. 

Sustainable Cities and Communities
11. ערים וקהילות מקיימות

הפיכת הערים ומקומות היישוב למכלילים, בטוחים, עמידים ובני-קיימה.  

Responsible Consumption and Production
12. צריכה וייצור אחראיים
הבטחת דפוסי צריכה וייצור בני-קיימה.
Climate Action
13. שינוי אקלים
פעולה דחופה בכדי להילחם בשינויי האקלים ובהשפעותיהם.
Life Below Water
14. חיים מתחת למים

שימור ושימוש בר-קיימה באוקיינוסים, בימים ובמשאבים הימיים.

Life on Land
15. חיים על פני האדמה
הגנה על מערכות אקולוגיות ביבשה: ניהול בר-קיימה של יערות, מאבק נגד מדבור,
בלימת הרס קרקעות ועצירת האובדן של מגוון ביולוגי.
Peace and Justice Strong Institutions
16. שלום, צדק וחוזק המוסדות
קידום חברה וקהילות מכלילות, ביחד עם מוסדות אחראיים, הפועלים למתן גישה שוויונית למערכות הצדק.
Partnerships to achieve the Goal
17. שותפות להשגת היעדים
דחיפה ליישום של היעדים לפיתוח בר-קיימה, תוך חיזוק שותפויות בינלאומיות.