פרויקטים עדכניים

עבודה מאנישה - תוכנית חילופים ישראלית-גרמנית בין בעלי ובעלות מלאכה צעירים/ות

אופי ההכשרה המקצועית במקצועות עבודת הכפיים בגרמניה ובישראל כמעט ולא יכול להיות שונה יותר מכפי שהוא. בתוכנית זו, על שני חלקיה, מיושם פרויקט בנייה מעשית מחד, ומאידך נבחנת ההכשרה המקצועית בתיאוריה ובפרקטיקה בשתי המדינות. בחלק הראשון, מתמחים/ות מגרמניה ממקצועות שונים וצעירים/ות מישראל עובדים יחד תחת הדרכתם של מומחים בתחומם, על בניית מרפסת גג למבנה בית ספר בקיבוץ רביד שבגליל. על מנת לקבל מושג על החיים בקיבוץ, משתתפות ומשתתפי הפרויקט משולבים גם בענפים אחרים בקיבוץ. בחלק השני של הפרויקט, מדריכים ומדריכות מישראל עובדים יחד עם שותפיהם/ן מגרמניה על פרויקטים של בנייה בבית הספר המקצועי בברלין. לצד העבודה יתקיימו גם תוכנית תרבותית והיסטורית ודיונים על אפשרויות לשיתוף פעולה עתידי.

השתתפות
10 מתמחים/ות גרמנים ממקצועות שונים, 3 בעלי/ות מלאכה, צעירות וצעירים ישראלים, 10 מתמחים/ות מישראל, 10 מדריכות/ים מישראל, מורים/ות ומתמחים/ות מגרמניה

מטרות הפרויקט
זהו פרויקט ניסיוני גרמני-ישראלי ובמרכזו חילופים בין עובדים בתחומי הבנייה והשיפוץ. הוא נועד לתרום להפיכת תוכניות ההכשרה המקצועיות בגרמניה לאטרקטיביות יותר עבור מתמחים/ות צעירים/ות באמצעות שהות עבודה בישראל. במקביל, הפרויקט אמור לשמש השראה ולקדם את מודל ההכשרה הגרמני בישראל. בשלבי הבנייה והמפגש המרוכזים, המשתתפים/ות ילמדו כיצד ליישם פרויקטים קונקרטיים בזמן הנתון ובאמצעים הנתונים. הידע הזה יסייע ביצירת ביטחון עצמי ואמון ביכולות ובבניית קשרים חדשים.
יעדי האו"ם לפיתוח בר-קיימא (SDGs)
יעדי האו
Quality Education
Decent Work and Economic Growth
Industry, Innovation and Infrastructure
Peace and Justice Strong Institutions
שיתוף פעולה

בית הספר קנובלסדורף, ברלין

דרור ישראל, תל אביב