פרויקטים עדכניים

סטודנטיות וסטודנטים לעבודה סוציאלית ועובדות ועובדים סוציאליים צעירים בלמידה משותפת בפרויקט בין פוליטיקה לפרקטיקה

הגירה היא בה בעת אתגר והזדמנות עבור חברות דמוקרטיות מודרניות. יותר ממחצית מהעקורים/ות בעולם הנם מתחת לגיל 18. לעובדות ולעובדים סוציאליים בישראל ובגרמניה יש תפקיד מכריע בעבודה עם ילדים ונוער, שחוו הגירה ופליטות. מטרת הפרויקט היא חילופי ידע וניסיון בין עובדות/ים סוציאליות/ים וסטודנטיות/ים לעבודה סוציאלית משתי המדינות. המשתתפות/ים לומדים מיומנויות בין-תרבותיות ומפתחים מודעות לטראומה לצורך עבודת המשך עם ילדים ונוער במנוסה. המדיניות העדכנית בנושא הפליטוּת והשיח עליה נבחנים יחד, ומתחדדת ההבנה לגבי קווי הדמיון והשוני בשתי החברות. משתתפות/י הפרויקט לוקחים חלק יחד בסמינרים ובהרצאות בברלין ובתל אביב, בסדנאות למידה ובדיונים עם ארגונים לא ממשלתיים מקומיים ובני אדם עם חוויות הגירה.

השתתפות
30 סטודנטיות וסטודנטים מגרמניה, כמו גם 30 מישראל, עובדות ועובדים סוציאליים משתי המדינות

מטרות הפרויקט
בחילופים ההדדיים ילמדו יחד הסטודנטיות והסטודנטים לעבודה סוציאלית, וכמו כן הצעירות והצעירים שכבר במקצוע, בפרויקט אחד בין פוליטיקה לפרקטיקה. החוויה המשולבת שבין לימודים ועשייה תארך שנה, ומטרתה עיבוד אסטרטגיות פעולה לעבודה עם ילדים ונוער ממשפחות בעלות רקע של הגירה או פליטות. לאחר סיום הפרויקט יפורסם דו"ח מחקר בנושא.
יעדי האו"ם לפיתוח בר-קיימא (SDGs)
יעדי האו
No Poverty
Reduced Inequality
Peace and Justice Strong Institutions
Partnerships to achieve the Goal
שיתוף פעולה
בית הספר לעבודה סוציאלית על שם בוב שאפל, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב
בית הספר לעבודה סוציאלית על שם אליס סלומון, ברלין