פרויקטים עדכניים

לאלימות כלפי נשים יש דפוסים גלובליים

לאלימות נגד נשים יש מאפיינים, דפוסים וכלים ספציפיים. היא כוללת מתודות כלכליות, פיזיות, מיניות ופסיכולוגיות, ומשפיעה על נשים מכל שכבות האוכלוסייה בכל רחבי העולם. מעבדת עתיד זו עוסקת בהתמודדות עם אלימות כלפי נשים מנקודת המבט של ארגוני סיוע והחברה האזרחית בישראל ובגרמניה. השותפים והשותפות בפרויקט יתייחסו לתופעה של אלימות חברתית ומגדרית נגד נשים מנקודת מבט חינוכית ומעשית וילמדו על שיטות עבודה מומלצות במאבק נגד התופעה הזו בשתי המדינות. כדי להבין טוב יותר את המצב המשפטי, כמו גם את התמיכה הקיימת בשתי החברות האזרחיות, יבקרו אנשי ונשות המקצוע המשתתפים מוסדות שונים העוסקים בנושא ויקיימו דיונים.

משתתפים/ות
מומחות/ים משני ארגונים שותפים וכן מומחות/ים מטעם מוסדות ממשלתיים אחרים ומוסדות ללא כוונת רווח

מטרות הפרויקט
מטרת חוויית הלמידה הגרמנית-ישראלית הזו היא לגלות אילו תוכניות ללא מטרות רווח וממשלתיות מוצעות בכל מדינה, מה חסר וכיצד ללמוד אלה מאלה. מטרתו של פרויקט שניתן לפתח ממעבדת העתיד הזו, היא יצירת יחידת למידה וחומר עזר על התוכניות השונות המוצעות בישראל ובגרמניה במאבק נגד אלימות כלפי נשים, לרבות מניעה, יצירת מודעות ועזרה למי שנפגעו.
יעדי האו"ם לפיתוח בר-קיימא (SDGs)
יעדי האו
No Poverty
Gender Equality
Decent Work and Economic Growth
Life on Land
Partnerships to achieve the Goal
ארגונים שותפים
רוח נשית, תל אביב
Paritätisches Bildungswerk Landesverband Brandenburg e.V., Potsdam