תחום פעילות 2: חדשנות וטכנולוגיה

חיפה/ברמן - עירוניות 2030, ציפוף, גיוון חברתי, טכנולוגיה

פיתוח עירוני הוא נושא חשוב ובעל רבדים רבים בערים שונות בעולם. בין היתר הוא מכיל ניסיונות להרחיב את האינטגרציה ואת הגיוון של המרחב העירוני, להתחשב בהיבטים קהילתיים, חברתיים ואקולוגיים ולהנגיש אותם לציבור הרחב. מעבר לזה יש לשפר את אפשרויות הנגישוּת וכך להקל על הכלה והשתתפות.

לרגל 30 שנה לשיתוף הפעולה בין הערים התאומות חיפה וברמן יאותרו במסגרת הפרויקט אפשרויות פיתוח שונות בתחום הבינוי העירוני ויתוכננו ביחד.

משתתפות ומשתתפי הפרויקט
20 סטודנטיות וסטודנטים לתואר שני מהטכניון בחיפה ו-20 סטודנטיות וסטודנטים לתואר שני מבית הספר הגבוה בברמן (ארכיטקטורה ותכנון ערים)
1-2 אדריכלים או אדריכליות / מתכנני או מתכננות ערים מהרשות העירונית של כל אחת מהערים
מנטורים ומנטוריות מתחומי מקצוע רלוונטיים

תכני הפרויקט
בשיתוף פעולה בין הפקולטה לארכיטקטורה ולתכנון ערים בטכניון בחיפה לבין בית הספר לארכיטקטורה בבית הספר הגבוה בברמן יפותח במסגרת הפרויקט קונספט בינוי עירוני. תשומת לב מיוחדת תינתן לפתרונות בני-קיימא, חברתיים ומכילים לאתגרים בערים – תוך התחשבות באפשרויות טכנולוגיות חדשות. הרעיונות יפותחו על ידי סטודנטים וסטודנטיות לתואר שני בשתי האוניברסיטאות בעבודה משותפת ובסדנאות, ואחר כך יועמקו בכל אחת מהערים.

שיטות העבודה בפרויקט
בסיס הפרויקט הוא סדנה שהתקיימה בטכניון בחיפה באוקטובר 2019. בהתבסס עליה התקיימה בברמן תערוכה שכותרתה: ״15+5 פרויקטים למען חיפה – מוואדי סאליב ועד נווה פז״. עד אביב 2022 מתוכננים בברמן ובחיפה חמש סדנאות ישראליות-גרמניות וכן כנסים וירטואליים, שבהם יידונו יעדים, ייערכו ניתוחים וכן יפותחו ויוצגו קונספטים ראשונים בנוגע למרחב העירוני. בראשית 2022 יסתיימו הדיונים, ותוצאותיהם יוצגו באופן דיגיטלי וכן בשתי הערים. מעבר לכך מתוכנן גם קטלוג דו-לשוני.

מטרות הפרויקט
הפרויקט אמור לתרום לפיתוח העירוני של חיפה ושל ברמן. מטרת התוצרים מחמש הסדנאות ומהתערוכה המסיימת היא להרחיב את מגוון הרעיונות בתחום העיצוב העירוני ולהעשיר אותו בהיבטים חברתיים, תרבותיים ופונקציונליים שונים.
יעדי האו"ם לפיתוח בר-קיימא (SDGs)
יעדי האו
Good Health and Well-Being
Quality Education
Industry, Innovation and Infrastructure
Sustainable Cities and Communities
Life on Land
Peace and Justice Strong Institutions
Partnerships to achieve the Goal
שיתוף פעולה
בית הספר לארכיטקטורה ברמן, בית הספר הגבוה ברמן, עיצוב אורבני וארכיטקטורה
הטכניון, הפקולטה לארכיטקטורה לתכנון ערים