‫הכרה בנאראטיב - ביטוי הזהות - אימון לדיאלוג

‫בחברות הגרמנית והישראלית, המאופיינות בגיוונן, מתקשר הניגוד בין זרות ושייכות לאתגרים הפוליטיים, החברתיים והתרבותיים החשובים. הקשר זה בא לידי ביטוי באופן ייחודי בפעילויות חינוכיות במוזיאונים, כמו גם בתהליכים קבוצתיים בעבודת החינוך. הפרויקט 'הכרה בנרטיב - ביטוי הזהות - אימון לדיאלוג' מפגיש משתתפים במהלך תקופה ארוכה שבמהלכה הם מפתחים גישות תיאורטיות ומתודיות ללימוד אקטיבי, תוך כדי דיאלוג. התכנית מתמקדת בשלושה היבטים: היחיד, בין יחידים ובין קבוצות. הדיאלוג נסוב סביב "השאלות הגדולות": מהי זהות וכיצד היא נרכשת?‬

‫הפרויקט מהווה מקום לימוד בפני עצמו. הדיאלוג הבין-תחומי החל כבר במפגש בין שלושת המכונים משתי המדינות. במפגש, שכבר בו בא הגיוון לידי ביטוי, נחשפים המשתתפים בתיאוריה ובמעשה למתודות למידה רב-ממדיות. מעבר לשיתוף הפעולה המקצועי משכללים המשתתפים יכולות ביישום גישות חדשות וחשובות אותן ייקח עימו כל אחד מהם חזרה לעבודתו. מכך יוצאים נשכרים המשתתפים עצמם, המוסדות החינוכיים בהם הם עובדים וכתוצאה מכך, גם המרחב הציבורי שבתוכו הם פועלים. השאיפה בסופו של דבר הוא פרסום מדריך משותף אשר יאפשר לחלוק גם עם אחרים את הנסיון שצברה הקבוצה במהלך הפרוייקט ולהציג מודל לגישות לימודיות רב-מימדיות. הפרויקט מהווה על כן צעד קונקרטי ראשון לקראת הגשמתה של שאיפה זו.‬

שלושה מכונים מייסדים בין פברואר ודצמבר 2011 חילופין מקצועיים בתחום החינוך הפדגוגי: האגודה 'להראות פנים! לצען גרמניה אוניברסלית' מברלין; 'המרכז הפדגוגי לאמנות ותרבות' של המוזיאונים בנירנברג ו'המרכז לחינוך הומניסטי' במוזיאון בית לוחמי הגטאות בגליל המערבי. כל אחד משבע העובדות והעובדים מכל מכון לוקח חלק בפרויקט, בו נכללים גם שני סמינרים בני חמישה ימים בגרמניה ובישראל.‬