תחום פעילות 1: פוליטיקה וחברה

חברות הגירה תחת לחץ - גרמניה וישראל

תחומי ההגירה והביטחון נעשים בעת האחרונה יותר ויותר קשורים האחד בשני - הן בדיון הציבורי והן במישור הפוליטי. פרויקט החילופין האקדמי הבינתחומי עוסק בשאלות, איזה פוטנציאל גלום עבור שתי החברות בהגירה ובאינטגרציה, ואילו תפיסות ביטחוניות הן מפתחות להתמודדות עם סיכונים אפשריים?

משתתפות ומשתתפי הפרויקט
30 סטודנטיות וסטודנטים לתארים ראשון ושני מתחומי החברה והניהול

תכני הפרויקט
גרמניה וישראל הפכו בעשורים האחרונים למולדת חדשה עבור נשים ואנשים רבים המגיעים מרקעים שונים. אולם שתי המדינות נבדלות בראיית ההתפתחות הזו - כפוטנציאל חיובי, או לחילופין כאיום. הפרויקט מקדיש עצמו לנושא ומציב את השאלות: תחת אילו היבטים ביטחוניים נבחנות ההגירה והאינטגרציה, כאן ושם? אילו התנסויות היסטוריות מעצבות את דרכי ההתמודדות ואופני הביצוע בשני המקרים? וכיצד משפיעים אלה בתורם על תפיסת הזהות מן הפרט ועד לחברות בכללותן?

שיטות העבודה בפרויקט
משתתפי הפרויקט, הסטודנטיות והסטודנטים משתי האוניברסיטאות, מטפלים בסוגיות במסגרת סמינרי הכנה. במהלך סדנאות וסיורים לימודיים הם יערכו ניתוחים למשיק ולשונה שבתרבויות הביטחון השונות וכן להקשרים ההיסטוריים שלהן בשתי המדינות. את נקודת המוצא מספקת השאלה, אילו משאבים מעמידה כל אחת משתי החברות למטרות אינטגרציה של הגירה, וכיצד עלולות תופעות אנטי דמוקרטיות כהתחזקותו של הימין הפופוליסטי, אנטישמיות ואיסלמופוביה, כמו גם טרור, לפגוע בהצלחתה.  
 
מטרות הפרויקט
משתתפות ומשתתפי הפרויקט יציגו באמצעות הרצאות ועבודות סמינריוניות את תוצאות עבודתם באירועים שיערכו בשתי האוניברסיטאות. בנוסף יוקמו רשתות קשר חדשות באמצעות השיח האקדמי, גם בינם לבין עצמם וגם במהלך הפגישות עם המומחות והמומחים במדינה המארחת.
משתפים פעולה
האוניברסיטה הטכנית בקמניץ
המכללה האקדמית ספיר בשדרות