עבודה סוציאלית בחברות מעורבות - תכנית חילופין

גיוון ושייכות - מהו היחס ביניהם ואיזו משמעות נגזרת מכך לגבי מוסדות לעבודה סוציאלית? במהלך פרויקט בן שנה, מפתחת קבוצה של כ-20 עובדות ועובדים של Evin e.V בברלין ושל המרכז הקהילתי הערבי היהודי ביפו, כמענה לסוגיה הזו, גישות המוכוונות להיבטים ביוגראפיים. באופן הזה, מייצגת המסגרת הרחבה הזו את החיים המשותפים בחברות מעורבות ואת הבעיות הספציפיות של הסכסוך במזרח התיכון. אנטישמיות ואיסלמופוביה: אילו סטריאוטיפים קיימים לגבי "היהודי" ולגבי "הפלסטיני", ומתי ואיך באות המשתתפות והמשתתפים במגע עימם? ואילו עמדות אישיות ומקצועיות עשויות לפוגג את הסטריאוטיפים הללו?
 
אלו הסוגיות בהן עוסקות המשתתפות והמשתתפים במהלך שני מפגשים בני עשרה ימים כל אחד, המתקיימים בברלין וביפו. והפעילות לא נותרת רק במישור התיאורטי, אלא בראש ובראשונה גם במעשי: מוטיב הגיוון עובר כחוט השני דרך הרקע של כל המעורבים והסכסוך במזרח התיכון נושא בו תפקיד ייחודי לכל אחת ואחד מהם. לצד החילופין המקצועיים, ניצבת ההתבוננות בביוגרפיה האישית במרכז ההתמודדות המשותפת עם השאלות סביב האני והאחר - בסדנאות, כמו גם בביקורים במוסדות הקשורים לנושא. בסופו של דבר, מתקבלות תמונות אישיות וכוללות של העבודה הסוציאלית כפי שהיא בכל אחת משתי המדינות. אלה יכולות לספק תנופה חשובה לרשתות הקשר בין שתי המדינות ולגבש תפיסות חינוכיות חדשות. תיעוד התוצאות יועלה לעמוד אינטרנט ויוצג בתערוכות בשני המוסדות.

"עבודה סוציאלית בחברות מעורבות - תכנית חילופין" הינו פרויקט של Evin e.V בברלין בשיתוף עם המרכז הקהילתי הערבי היהודי ביפו. הפרויקט מפגיש 10 עובדות ועובדים מכל אחד משני המוסדות בפרק הזמן שבין ה-1 במאי, 2014 ועד ה-30 באפריל, 2015. תכנית הפרויקט מורכבת משני שלבי עבודה בני עשרה ימים כל אחד, שיתקיימו בגרמניה ובישראל בחודשים יוני ונובמבר, 2014. המפגשים יכללו סדנאות וביקורים במוסדות בתחום העבודה סוציאלית. הפרויקט יתועד באינטרנט בצילום ובוידאו, ויסתיים בשתי תערוכות.