חינוך לזכויות האזרח בבתי ספר אלטרנטיביים

רשת קשר עבור אנשי חינוך

‫מקומו של בית הספר בחברה הינו מרכזי. במציאות המאופיינת בעיקר על ידי גיוון עולות שאלות לגבי אופיים ומהותם של שתי הישויות הללו, חברה ובית הספר. במסגרת הפרויקט 'חינוך לזכויות האזרח בבתי ספר אלטרנטיביים' מפתח צוות משותף של פדגוגים ופדגוגיות קונספט לדיאלוג בין צוותי הוראה גרמנים וישראלים בנושא הוראת זכויות אדם. בסופו של התהליך ייושם החומר הלימודי בבית הספר החופשי בפרנקפורט ובבית הספר הניסויי 'מסאר' בנצרת. במוקד התהליך ניצבת בחינה ביקורתית של ההיסטוריה הנאצית בגרמניה כמו גם התמודדות עם דרישת המיעוט הערבי-ישראלי להשתלבות בחברה. בנוסף מספק הפרויקט פלטפורמה משותפת לרשת קשרים גרמנית-ישראלית של אנשי מקצוע. בסיומו של הפרויקט יפורסמו עבור אנשי המקצוע הייעודיים ומתעניינים אחרים הנחיות כיצד ניתן להסב את החומר גם עבור מקומות נוספים.‬

'חינוך לזכויות האזרח בבתי ספר אלטרנטיביים' הינו פרויקט של 'אנה פרנק' במשותף עם 'מסאר - מכון מחקר, תכנון וייעוץ חברתי' בנצרת ובית הספר החופשי בפרנקפורט. בין יולי 2011 ודצמבר 2013 מגובש קונספט עבור גישה פדגוגית להוראה של זכויות אדם. הקונספט מיושם בשתי סדנאות בכיתות של 25 תלמידים בשני בתי הספר. הפרויקט ייחתם עם פרסומה של חוברת הדרכה.