פרויקטים עדכניים
פרויקטים עדכניים
חזקים יחד – דמוקרטיה ושוויון באמצעות חינוך
העובדה שמעשינו משפיעים על המציאות החברתית פירושה גם שניתן לרכוש חינוך לדמוקרטיה וצורות דמוקרטיות של דו-קיום. במעבדת עתיד זו נפגשים שני ארגונים המשתמשים בשיטות שונות לחיזוק … להמשך קריאה
בובות נפגשות - מאבק בדעות קדומות באמצעות מפגשים דיגיטליים
המעבדת העתיד הזו נועדה לאפשר השתתפוּת בפרויקט שבמסגרתו ישראלים ופלסטינים יבנו ויתכנו ביחד בובות רובוט הנשלטות דיגיטלית מרחוק באמצעות מחוות. הבובות ישמשו בסופו של דבר … להמשך קריאה
סטודנטיות וסטודנטים לעבודה סוציאלית ועובדות ועובדים סוציאליים צעירים בלמידה משותפת בפרויקט בין פוליטיקה לפרקטיקה
הגירה היא בה בעת אתגר והזדמנות עבור חברות דמוקרטיות מודרניות. יותר ממחצית מהעקורים/ות בעולם הנם מתחת לגיל 18. לעובדות ולעובדים סוציאליים בישראל ובגרמניה יש תפקיד מכריע בעבודה … להמשך קריאה
עבודה מאנישה - תוכנית חילופים ישראלית-גרמנית בין בעלי ובעלות מלאכה צעירים/ות
אופי ההכשרה המקצועית במקצועות עבודת הכפיים בגרמניה ובישראל כמעט ולא יכול להיות שונה יותר מכפי שהוא. בתוכנית זו, על שני חלקיה, מיושם פרויקט בנייה מעשית מחד, ומאידך נבחנת ההכשרה … להמשך קריאה
לאלימות כלפי נשים יש דפוסים גלובליים
לאלימות נגד נשים יש מאפיינים, דפוסים וכלים ספציפיים. היא כוללת מתודות כלכליות, פיזיות, מיניות ופסיכולוגיות, ומשפיעה על נשים מכל שכבות האוכלוסייה בכל רחבי העולם. מעבדת עתיד זו … להמשך קריאה
חיפה/ברמן - עירוניות 2030, ציפוף, גיוון חברתי, טכנולוגיה
פיתוח עירוני הוא נושא חשוב ובעל רבדים רבים בערים שונות בעולם. בין היתר הוא מכיל ניסיונות להרחיב את האינטגרציה ואת הגיוון של המרחב העירוני, להתחשב בהיבטים קהילתיים, חברתיים … להמשך קריאה
מרכז גינון אורבני כמרכז קהילתי לפיתוח בר-קיימא
מוקד הפרויקט הוא יצירת קונספט למרכז גינון אורבני (Urban Farming Center – UFC) לפיתוח עירוני בר-קיימא וצופה פני עתיד עם אספקת מצרכי מזון מקומית וקהילתית. החזון ארוך הטווח הוא בניית מרכזי … להמשך קריאה
זהות הגירה פוסט-סובייטית בגרמניה ובישראל של ימינו
בפרויקט הבילטרלי החד-שנתי הזה עוסקים צעירות וצעירים שגדלו בברית המועצות לשעבר בחוויות ההגירה והאינטגרציה שלהם בישראל ובגרמניה.באמצעות דיונים וחילופים יצירתיים בתוך הקבוצות … להמשך קריאה
אתגרים לכלי התקשורת בגרמניה ובישראל בעידן הדיגיטלי
הדמוקרטיות שלנו עומדות בפני מתקפות הולכות ומחריפות. בפרויקט הנוכחי סטודנטיות וסטודנטים ישראליות/ים וגרמניות/ים דנות/ים באתגרים העומדים בפני דמוקרטיות בימינו ומפתחות/ים … להמשך קריאה
קולות במרחקים – מוזיקה בנגב ובברנדנבורג
מטרת הפרויקט היא להשמיע פרשנות מוזיקלית לקולות בחברה שלא נשמעים בדרך כלל ולא זוכים לייצוג הולם. מוטיבים מאזורים כפריים בשתי הארצות יבואו לידי ביטוי מוזיקלי בתהליך … להמשך קריאה
Re-Born Textiles – הקמת מערכת חדשנית ובת-קיימא לניהול פסולת טקסטיל עירונית
תעשיית האופנה היא אחת השחקניות הגדולות בתהליך זיהום הסביבה. כעשרה אחוזים מהפסולת העירונית הם מוצרי טקסטיל, אבל רק חלק מזערי שלהם מסולק ומעובד מחדש בצורה בת-קיימא. תוכנית … להמשך קריאה